این توری مقاوم به قلیا امکان دارن دراین سازها استفاده شوندومیتوانن برای شما یک انتخاب درست باشند

توری فایبرگلاس، یار همیشگی سازه‌های شما در برابر قلیا و اسید

مقدمه: در دنیای ساخت و ساز، دو دشمن همیشگی سازه‌ها، قلیا و اسید هستند. این مواد می‌توانند به مرور زمان باعث خوردگی، ترک خوردگی و تخریب سازه‌ها شوند. اما راه حلی برای مقابله با این دشمنان وجود دارد: توری فایبرگلاس مقاوم به قلیا و اسید. مزایای استفاده از توری فایبرگلاس مقاوم به قلیا و اسید: […]