توری Eros 140

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 140 سانتی متر
طول هر رول 200 متر